Vier collega's wandelen over de moreelsebrug, met op de achtergrond het stadskantoor en Utrecht Centraal Station. In beeld staat de tekst Utrecht heeft jou nodig.

Yannick, Adviseur CIO

Ik mag me verdiepen in hoe digitalisering kan helpen Utrecht nóg beter te maken.”

Opkomende technologieën zoals sensoren, Internet of Things en kunstmatige intelligentie veranderen de manier waarop we de stad gebruiken en met elkaar in contact komen. Adviseur Chief Information Officer (CIO) Yannick weet daar alles van. Hij ziet de economische en maatschappelijke kansen en bedenkt hoe de gemeente deze het beste kan verzilveren. Met oog voor ethiek en waarden als veiligheid, privacy, controle op technologie en autonomie.

Yannick, Adviseur CIO: “Voordat ik bij de gemeente Utrecht terechtkwam, heb ik voor mijn studie Bestuurskunde stage gelopen bij de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Europese Unie in Brussel. Daar heb ik veel geleerd, maar ik wilde graag nog meer direct het verschil maken voor mensen. Toen het traineeship bij de gemeente Utrecht op mijn pad kwam, heb ik dan ook geen moment getwijfeld. Ik heb bewust voor deze stad gekozen. Utrecht is een sympathieke stad met een grootstedelijk karakter, waar je te maken hebt met uitdagende vraagstukken. Zeker op het gebied van digitalisering. Inmiddels ben ik van trainee doorgegroeid naar de functie van adviseur CIO. Dat is het mooie van mijn werk hier: er zijn ongelooflijk veel mogelijkheden en kansen om te groeien en jezelf verder te ontwikkelen.”

Een strategische bijdrage leveren aan de Digitale Stad

“Het CIO Office van de gemeente Utrecht levert een strategische bijdrage aan de Digitale Stad. Samen met zo’n 20 collega’s houd ik mij bezig met het beleid en de kaders op het gebied van digitalisering en informatie- en procesmanagement. Binnen dit programma is een van de teams waarin ik in werk Uthiek: Utrechtse ethiek. Dit is een multidisciplinair team dat digitale projecten met een ethisch vraagstuk van alle kanten bekijkt. Zo kan een zorgvuldig en weloverwogen besluit genomen worden. Een besluit dat we met goed fatsoen kunnen uitleggen aan de inwoners van de stad. Denk bijvoorbeeld aan bodycams bij BOA’s of druktesensoren in de stad waarmee je kunt zien waar het druk of rustig is. Aan zo’n ontwikkeling hangen verschillende ethische aspecten, zoals de waarborging van privacy en autonomie van de inwoner. Verder controleer ik of we informatie op de juiste manier kunnen beheren. Hier maken we afspraken over. Die afspraken moeten met de tijd meegaan en in alle situaties kloppen. Je kunt je voorstellen dat een gemeente over heel veel data beschikt. Van vergunningsaanvragen tot het geboorteregister en van toegekende subsidies tot uitkeringen. Al deze gegevens moeten we op een goede manier opslaan, beheren, archiveren en doorzoekbaar maken. Bijvoorbeeld om ze te kunnen gebruiken voor innovatie.”

 

Innovatief en maatschappelijk betrokken

“Naast mijn rollen in de Digitale Stad, ben ik de rechterhand van onze CIO. Ik zorg ervoor dat zij op het juiste moment over de juiste informatie beschikt. Op deze manier komt zij goed beslagen ten ijs. Dit alles maakt mijn werk ontzettend boeiend en afwisselend. Ik ben er trots op dat ik me mag me verdiepen in hoe digitalisering kan helpen Utrecht nóg beter te maken. Daarbij is het belangrijk om goed op de hoogte te blijven en contacten te leggen met partners in en buiten de stad. Dit zijn bijvoorbeeld kennisinstituten, nationale en internationale netwerken en samenwerkingsverbanden. Als adviseur ben ik gesprekspartner op diverse niveaus wat voor mij erg leerzaam is. Het is fijn om te merken dat ik dat vertrouwen krijg en zo kan groeien in mijn rol als adviseur.”

Meld je aan voor onze jobalert

Utrecht heeft jou nodig. Ontvang passende vacatures in je mailbox.

Meld je nu aan