Achtergrondafbeelding Achtergrondafbeelding Achtergrondafbeelding Achtergrondafbeelding Achtergrondafbeelding Achtergrondafbeelding

Het programma

Jij draagt bij aan één van de meest aantrekkelijke steden van Nederland. Dat doe je door twee jaar lang een ontwikkelprogramma te volgen waarin jouw persoonlijke groei en ontwikkeling centraal staan. Ons traineeprogramma is een combinatie van werkend leren en lerend werken waarin we uitgaan van een optimale integratie van jouw leervragen in ons werk. Je werkt en leert in groepsverband én individueel. Gemeente Utrecht werkt opgave gericht, dat betekent dat we samenwerken vanuit meerdere afdelingen en specialismen aan een betere stad voor iedereen.

Werkend leren: Praktijk ervaring (90% van de tijd)

Gedurende het traineeprogramma leer je door ervaring op te doen tijdens het werk. Je gaat binnen een van onze organisatieonderdelen aan de slag als bijvoorbeeld projectleider of (beleids)adviseur en werkt aan één of meerdere uitdagende opdrachten of opgaven. Afhankelijk van jouw leervraag, ambitie en ontwikkeling bestaat er de mogelijkheid om gedurende je traineeprogramma een aantal maanden op een andere werkplek te werken of in je werk verschillende rollen aan te nemen. Samen met jouw leidinggevende verken je de mogelijkheden.

Lerend werken: Het ontwikkelprogramma (10% van de tijd)

Het ontwikkelprogramma bestaat uit een persoonlijk ontwikkeltraject, waarbij je aan de slag gaat met persoons- of werk gerelateerde vraagstukken. Je hebt regelmatig contact met je collega-trainees om elkaar te volgen, inspireren en te helpen. Ook volg je samen trainingen die bijdragen aan je persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Dit is jouw werkplek

Gemeente Utrecht is verdeeld in een aantal organisatieonderdelen. We kennen bijvoorbeeld de Bestuurs- en Concernstaf van waaruit de staforganisatie wordt aangestuurd. Daarnaast kennen we verschillende andere meer operationele of juist beleidsmatige organisatieonderdelen. Zij zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften en het beleid voor de hele stad. Het zijn organisatieonderdelen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals wonen, jeugd of groen. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. Als trainee ga je aan de slag bij een van deze onderdelen. Tijdens het 2 jarig traineeprogramma vorm je een netwerk met de trainees van de gemeente Utrecht en van andere gemeenten. Je staat zelf aan de tekentafel om mee te beslissen over de inhoud van jouw eigen ontwikkeltraject.

Begeleiding

Tijdens het traineeprogramma krijg je intensieve begeleiding. Je leidinggevende en mentor ondersteunen je ‘on the job’. Je leidinggevende is eindverantwoordelijk voor je begeleiding en bekijkt en beoordeelt je functioneren. De traineecoördinator is je sparringpartner. Zij zijn betrokken bij je persoonlijke ontwikkeling, het leertraject en zijn eindverantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteit van het ontwikkelprogramma.

Jouw carrière

Het traineeprogramma duurt 2 jaar. Trainees die het traineeprogramma succesvol doorlopen en zelf ook enthousiast zijn om bij de gemeente Utrecht aan de slag te gaan, weten vaak een passende plek voor zichzelf te realiseren. Dikke kans dat jij dus na het traineeprogramma een plek vindt bij de gemeente Utrecht. Jouw leidinggevende en de traineecoördinator ondersteunen jou hierbij.