Communicatiestrateeg bij het RIEC Midden-Nederland

HBO   |   Regulier   |   Tijdelijk   |   32 - 36 uur
Solliciteer (t/m 6-1-2019)

GEMEENTE UTRECHT PLAATST DEZE VACATURE NAMENS HET RIEC. Het RIEC Midden-Nederland is één van de tien RIEC’s die zijn opgericht ten behoeve van de integrale en bestuurlijke aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Het RIEC MN is een samenwerkingsverband tussen de 39 gemeenten, het Openbaar Ministerie (OM), politie en de Belastingdienst van Midden-Nederland.

 

Wij zijn op zoek naar een:

 

Communicatie-strateeg RIEC Midden-Nederland (32 - 36 uur)

Voor een periode van 2 jaar met de optie tot verlenging.

Je bent een bruggenbouwer, organisator, katalysator en netwerker. Je weet over organisatie-grenzen heen verbindingen te leggen en de juiste mensen op de juiste manier te laten samenwerken. Je bent resultaatgericht, hebt een open manier van communiceren en kunt out of the box denken.

 

Een georganiseerde overheid tegen georganiseerde criminaliteit

De integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit staat hoog op de agenda van de veiligheidspartners. De aanpak van georganiseerde misdaad vraagt om een georganiseerde overheid. In 2009 vond de oprichting van tien Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC’s) en een Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC) plaats. De RIEC’s ondersteunen de bestuurlijke aanpak en faciliteren de integrale aanpak van de georganiseerde criminaliteit in hun regio. Het RIEC MN biedt de Veiligheidscoalitie Midden-Nederland een platform voor nauwe samenwerking met o.a. gemeenten, het OM, politie en de Belastingdienst.

 

Het RIEC Midden-Nederland is een samenwerkingsverband dat gekenmerkt wordt door dynamiek en ontwikkeling. De genoemde veiligheidspartners worden ondersteund bij de integrale aanpak van o.a. drugshandel- en productie, mensenhandel, witwassen en andere ondermijningsthema’s. Daarnaast heeft bureau RIEC MN tot taak om gemeenten te ondersteunen bij Bibob-procedures en de bestuurlijke aanpak van ondermijning. Bureau RIEC MN verbindt en zorgt voor een integrale informatievoorziening op basis van het RIEC-convenant. Bureau RIEC MN verzamelt en analyseert informatie van partners en stelt op basis hiervan adviezen op over de integrale aanpak van georganiseerde criminaliteit.

 

Taken en werkzaamheden

Je belangrijkste taak is ervoor zorgen dat de inzet van interne en externe communicatie optimaal bijdraagt aan de realisatie van de doelstellingen van de aanpak van ondermijning. Om dit te bereiken onderhoud je intensief contact met de verschillende partners, zoals Openbaar Ministerie, gemeenten en politie van Midden-Nederland. Je neemt deel aan projecten of coördineert deze.

 

Je werkzaamheden bestaan onder andere uit:

 • opstellen van communicatiebeleid en strategie;

 • strategische communicatie als onderdeel van het Regioplan aanpak Ondermijning Midden-Nederland uitwerken en vormgeven;

 • mediaverzoeken ontvangen en de beantwoording coördineren;

 • vormgeven communicatiestructuur intern en extern aan de hand van de strategie;

 • coördineren van integrale communicatie in het kader van (aanpak van) ondermijning;

 • professionaliseren RIEC producten met oog op interne en externe communicatie;

 • communicatie inzetten als een interventie binnen casusaanpak;

 • onderhouden van communicatie netwerk;

 • het vergroten van de zichtbaarheid van het RIEC MN bij de partners;

 • voorzitterschap werkgroep integrale communicatie ondermijning; samen met communicatiecollega’s van gemeenten, politie, OM en Belastingdienst geef je concrete invulling aan de communicatiedoelen die partners samen gesteld hebben communicatie;

 • participatie in diverse projecten in het kader van integrale aanpak ondermijning.

 

Plaats in de organisatie

Je maakt onderdeel uit van een team van achttien medewerkers, afkomstig van o.a. politie, OM, gemeenten en Belastingdienst. Het RIEC MN maakt onderdeel uit van de Veiligheidscoalitie Midden-Nederland, waar ook het bureau Regionale Veiligheidsstrategie toe behoort. De coördinator RIEC MN verzorgt de dagelijkse aansturing en hiërarchisch val je onder het hoofd RIEC MN/RVS. Het RIEC MN valt onder toezicht van het dagelijks bestuur RIEC MN/RVS waarin de verschillende partners zijn vertegenwoordigd. Beheersmatig is het RIEC MN ingebed bij de gemeente Utrecht.

 

‘Samen zijn we sterk’, effectief, verbindend en professioneel zijn belangrijke waarden voor het team. Het benutten van ieders kwaliteiten en het gebruik maken van elkaars verschillen draagt bij aan het functioneren van het team. Successen worden gevierd en continue innovatie en verbetering is noodzakelijk gezien de dynamiek van het werkveld.

 

Competenties en functie eisen

 • ruime ervaring met strategische (communicatie) advisering en projectaansturing

 • een ondernemende, praktische, creatieve en vernieuwende instelling

 • kunnen sturen, organiseren, beïnvloeden en bouwen;

 • ruime ervaring en affiniteit met interne en externe communicatie en met de inzet van social media;

 • minimaal Hbo denk- en werkniveau op communicatiegebied;

 • gericht op creëren van draagvlak en betrokkenheid;

 • in een krachtig bestuurlijk veld effectief opereren;

 • kennis van en ervaring met het de aanpak van ondermijning is een pre.

 

Voorwaarden

 • de aanstelling is in beginsel voor een periode van twee jaar, met de optie tot verlenging;

 • bij gelijke geschiktheid gaan kandidaten die gedetacheerd kunnen worden vanuit een van convenantpartners (o.a. gemeenten, politie, Belastingdienst, OM) voor. Dit betekent dat de huidige rechtspositie van kracht blijft en je in dienst blijft van de eigen organisatie;

 • indicatie voor de zwaarte van de functie van communicatie-adviseur is een functie bij de moederorganisatie van schaal 10/11;

 • een veiligheidsscreening maakt onderdeel uit van de plaatsingsprocedure.

 

 

Informatie

Nadere informatie over de functie is te verkrijgen bij Machteld Klaassen. Je kunt je vragen mailen aan info@riec-mn.nl. Vervolgens wordt telefonisch contact met je opgenomen. Informatie over bureau RIEC MN en het samenwerkingsverband is te vinden op www.riec.nl en www.veiligheidscoalitie.nl

 

Reacties

Heb je belangstelling, dan word je verzocht uiterlijk 6 januari 2019 je interesse kenbaar te maken bij bureau RIEC MN, t.a.v. Machteld Klaassen. Dit kan uitsluitend via e-mail naar info@riec-mn.nl onder vermelding van functie communicatiestrateeg RIEC MN. In deze reactie zien we graag een persoonlijke motivatie en schets van jouw achtergrond verwoord.

 

De selectiegesprekken vinden plaats op 8 en 9 januari.

 

Acquisitie

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Sollicitatieformulier

Heb je een account op Werken bij Utrecht?
en solliciteer eenvoudig in enkele klikken.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief

Ik wil een motivatiebrief als bijlage toevoegen

Curriculum vitae

Bijlage(n)

Hoe heb je deze vacature gevonden?
(Vul onderstaand veld in)
Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 woorden. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website