Adviseur Participatie / Raadscommunicatie

 • HBO, WO
 • 32 - 32 uur
Reageer uiterlijk 23-01-2022

De adviseur participatie / raadscommunicatie denkt kritisch mee, is sparringpartner bij participatie rond bestuurlijk complexe dossiers én weet de vertaling te maken naar tactisch en operationeel niveau waaronder het ontwikkelen van (digitale) instrumenten en de coördinatie van het burgerloket. 

De Raadsgriffie ondersteunt de Gemeenteraad bij alle contacten van de raad met de stad en van de stad met de raad. Alle instrumenten die de raad inzet om participatie op gang te brengen van de stad in het raadswerk, worden ontwikkeld, doorontwikkeld en ingezet. Denk aan het organiseren van bijeenkomsten zoals raadsinformatiebijeenkomsten en expertmeetings, werkbezoeken en wijkbezoeken. Maar ook aan burgeragendering, burgerinitiatief, petitie, brieven aan de raad en contacten via sociale media. Als netwerker voor de raad onderhoud je goede contacten met inwoners, organisaties en media. Je bent immers een goede gids naar de raad en naar de overige griffie-collega’s.  Je bent daarom zelf aanspreekbaar maar adviseert ook je collega’s in het aanspreekbaar zijn en blijven. De coördinatie van het burgerloket en het sturing geven aan de inzet hierop is een concreet onderdeel van de functie.

Als adviseur participatie draag je de verantwoordelijkheid voor de advisering binnen de participatie portefeuille. Je verdiept je in lokale en landelijke ontwikkelingen en trends op het gebied van (vertrouwen in de) democratie, ‘meepraten’ en ‘Samen stad maken’. Je zet deze om in voorstellen en projecten die passen bij de ambities van de Utrechtse raad en zorgt dat de processen optimaal verlopen. Het niveau van ons werk vraagt dat je over een gedegen politiek-bestuurlijk inzicht beschikt. Je verzorgt zo nodig presentaties voor collega’s van de griffie, van de organisatie en de raad en helpt de raadsleden bij het vormgeven van hun volksvertegenwoordigende rol. Uiteindelijk draait het erom dat zij tot goede prestaties komen!

In het bijzonder bij het vormgeven van de instrumenten Raadsinformatiebijeenkomst (RIB) en Raad in de Wijk ben jij de eerste adviseur en denk je mee met de agenderende raadsleden over doel, vorm en invulling van de bijeenkomst. Je ondersteunt ze in programma, vorm en inhoud en kunt goed en snel organiseren. Hierbij werk je nauw samen met het RIB-secretariaat dat de logistiek van de bijeenkomsten voor haar rekening neemt en je communicatie collega’s die de informatie naar de stad via sociale media en website verzorgen. Alles om de beeldvormingsfase van het besluitvormingsproces goed vorm te geven en de informatie uit de stad en van experts toe te voegen aan de informatie die al in de stukken is opgenomen.

Daarnaast werk je mee aan het doorontwikkelen van de griffie en de gemeenteraad. Hiertoe neem je zelf initiatieven en werk je deze als project verder uit.  Hierin werk je nauw samen met je collega communicatieadviseur en met de adviseurs bestuurlijke zaken binnen de griffie die doorontwikkeling en innovatie in brede zin in portefeuille hebben.

De twee strategisch adviseurs op het gebied van participatie en communicatie hebben allebei één van deze werkvelden in portefeuille. Voor deze functie is dat de participatie, maar deze portefeuilles liggen in elkaars verlengde en je werkt dus zeer nauw samen. Daarnaast vervang je elkaar bij afwezigheid en ondersteunt de ander bij piekbelasting.

Taken:

 • Visie ontwikkeling op participatie.
 • Adviseren, organiseren en ondersteunen van raadsleden in de beeldvormende fase en in de vormgeving van hun gezamenlijke inzet informatie op te halen bij inwoners, organisaties en experts.
 • Legt actief verbindingen vanuit de raad naar de stad en college en ambtelijke organisatie in het bijzonder ten aanzien van participatie en betrokkenheid van de stad in bestuurlijke besluitvorming .
 • Raadsleden, fractiemedewerkers en je collega’s binnen de griffie en in de ambtelijke organisatie adviseren over de kwaliteit en procesgang van contact met de stad en (sociale) media.
 • Draagt bij aan de ontwikkeling van de positie van de raad bij beleidsdossiers en bij ontwikkelingen en (digitale) (participatie)processen binnen de gemeente en houdt hiertoe verbinding met bestuurscommunicatie en participatie adviseurs van het college en probeert waar mogelijk participatie en communicatie op elkaar af te stemmen.
 • Is sparringpartner voor de raadsgriffier, griffie, raadsleden, inwoners en organisaties in de stad en adviseert raad en griffier gevraagd en ongevraagd over participatie en communicatie.
 • Coördineert het burgerloket en de inzet van de griffie op de ondersteuning van burgeragenderingen, burgerinitiatieven en petities.
 • Verzorgt digitale en sociale media en webcare in aanvulling op de andere communicatie  collega’s.
 • Trekt en ondersteunt projecten op het gebied van participatie en draait actief mee in de bijeenkomsten van het democratie programma.
 •  Adviseert over en stimuleert participatie-activiteiten in projecten, in de voorbereiding van bestuurlijke besluitvorming en ondersteunt in de uitvoering. In de complexe dossiers breng je krachtenvelden in beeld en adviseert over de te nemen acties op het gebied van participatie.

De griffie is de staf van de gemeenteraad. De griffie werkt onafhankelijk en ondersteunt en adviseert de raad, raadsleden en fractiemedewerkers bij de uitoefening van hun werkzaamheden en taken. De griffie staat voor een krachtige lokale democratie die betekenisvol is en blijft en die bijdraagt aan meer vertrouwen in lokaal bestuur. In 20 jaar Dualisme is de wereld om ons heen sterk veranderd. Met name de opkomst van de participatieve democratie in relatie tot de kaderstellende en controlerende taken van de Gemeenteraad staan hierin centraal. Zo zijn enerzijds door de decentralisaties en de komende Omgevingswet meer complexe onderwerpen op de agenda van de raad gekomen, anderzijds verlangt de burger eerdere betrokkenheid in het besluitvormingsproces. Deze ontwikkelingen vragen een andere invulling van de rol van raadsleden. De complexiteit van het raadswerk is toegenomen en daarmee ook de professionalisering van de ondersteuning die de griffie biedt. Als griffie brengen wij de Utrechtse gemeenteraad in positie gericht op democratisch samenspel om te komen tot gewogen en transparante besluitvorming over stedelijke vraagstukken. Als omgevingsbewuste raadgever leggen wij verbinding met de stad. Wij adviseren open en kritisch, gevraagd en ongevraagd. Daarbij leren en verbeteren wij continu. De griffie staat voor een optimale inrichting en uitvoering van besluitvormingsprocedures.

We willen dat je met plezier je werk doet. Dat plezier bestaat uit prettige collega’s, een fijne werksfeer, een inhoudelijk interessante job met voldoende ontwikkelingsmogelijkheden en een uitdagende set verantwoordelijkheden. Tegelijk hoort daar een passend salaris bij. Onderstaand vind je ons aanbod, kijk ook verder op de onderstaande link voor de rest van de arbeidsvoorwaarden.

 • Een 32-urige werkweek op dinsdag, woensdag, donderdag inclusief de avond en vrijdagochtend
 • Een inschaling in schaal 12 van onze cao, met een maximaal salaris van €5.872 (obv 36 uur) Het precieze bedrag stemmen we af op jouw kennis en ervaring.
 • Een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar, met 1 maand proeftijd. Bij goed functioneren denken we graag met je mee over de toekomst bij de Griffie.
 • Deelname aan inspirerende projecten en actuele kennisvergaring op het onderwerp.
 • Een werkomgeving waarin innovatie, samenwerking, plezier en resultaat centraal staan.
 • Een Individueel Keuzebudget (IKB). Met het IKB pas je de arbeidsvoorwaarden aan naar jouw eigen omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van extra verlofuren. De hoogte van het Individueel Keuze Budget (IKB) is 17,05% van je salaris.
 • Voor een overzicht van alle overige arbeidsvoorwaarden, zoals reiskostenvergoeding kijk je hier.

Je staat in contact met de samenleving, bent professioneel, blijft leren en je bent flexibel inzetbaar, ook in de avonduren. Goed functioneren van de gemeenteraad vraagt om goede interactie met de stad, waarbij de vraag van bewoners en gebruikers van de stad centraal staat. Je verbindt mensen en inhoud vanuit communicatiekracht en vakmanschap en neemt initiatief om partijen met elkaar in gesprek te brengen. Je kent de nieuwste trends in (digitale) participatie en communicatie en kunt deze creatief en oplossingsgericht inzetten. Jij bent iemand die snel kan schakelen, meedenkt, meewerkt en meedoet!

Enthousiast geworden om als Adviseur participatie / raadscommunicatie aan de slag te gaan voor de gemeente Utrecht, solliciteer dan direct, maar uiterlijk 23 januari 2021. Heb je vragen over de vacature neem dan contact op met Merel van Hall, Griffier, 06 1317 4490. Wanneer je vragen hebt over de sollicitatieprocedure kan je contact opnemen met Jan Willem de Boer, Recruiter, 06 1829 1753.

In verband met de Corona/Covid-19 maatregelen is het stadskantoor van de Gemeente Utrecht voorlopig gesloten voor bezoekers. We maken zoveel mogelijk gebruik van video bellen voor de sollicitatiegesprekken. Op die manier kunnen we jouw sollicitatie zo goed mogelijk door laten gaan. Als je uitgenodigd wordt voor een gesprek nemen we contact met je op en bespreken we hoe het videogesprek in zijn werk gaat.

De gemeente Utrecht is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers inzet om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Met deze vacature werven wij zelf onze nieuwe collega. Commerciële telefoontjes van bemiddelingsbureaus hebben daarom geen zin. Klik hier om in te schrijven in ons Marktplein inhuur voor onze inhuuropdrachten.
Heb je vragen?

Neem dan contact op met

Jan Willem de Boer

+31618291753


Jouw sollicitatieprocedure

Je solliciteert

Je solliciteert

Eerste contact

Eerste contact

Kennismaken

Kennismaken

Vervolggesprek

Vervolggesprek

Welkom bij Utrecht

Welkom bij Utrecht

Uitgelichte vacatures