Business Controller

 • WO
 • 36 uur
Reageer uiterlijk 19-04-2021

Voor het team Business Control van het Bedrijfsvoering en Strategie Netwerk (BSN) zoeken wij een Business Controller.

Als Business Controller ben je het aanspreekpunt voor een of meerdere (concern)managers van BSN. Tevens ben jij achtervang voor een van je collega’s.

Je hebt hierbij de volgende taken:

 • Coördineren en toetsen van input voor P&C-producten, inclusief afstemming met concernmanager die eindverantwoordelijk budgethouder is, en relevante andere managers
 • Volgen van, signaleren en adviseren op het gebied van financiën, bedrijfsvoering en primaire bedrijfsprocessen voor zowel reguliere activiteiten als nieuwe ontwikkelingen
 • Zorgen dat de budgethouders periodiek en tijdig over financiële sturingsinformatie beschikken
 • Toetsen van voorstellen aan het Netwerk BSN, Concernmanagersoverleg, directieraad en college
 • Adviseren over en toezien op het risicomanagement, de interne beheersing van de werkprocessen en de toepassing van gemeentelijke kaders en de financiële processen

Naast het adviseren van de afzonderlijke concernmanager ben jij coördinator van enige onderwerpen die BSN breed en gemeentebreed spelen. Dit kan de ontwikkeling zijn van een deel van de BSN interne planning- en controlcyclus of van een gemeentebrede bekostigingssystematiek voor bedrijfsvoeringsdiensten. Dit in samenwerking met adviseurs business control en managers van andere organisatieonderdelen.

Tenslotte voer jij als lid van het team Business control taken uit die BSN breed worden opgepakt. Deze pak je vaak samen op met één of meerdere collega’s. Het team staat aan de lat voor het leveren van de stukken voor de gemeentelijke planning- en controlcyclus.

Als business controller combineer jij twee rollen die gezamenlijk omschreven kunnen worden als de kritische vriend van de manager.

Adviseur van de manager
Je adviseert de afzonderlijke concern-managers en het Concernmanagersoverleg BSN over de zaken waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Je ondersteunt de managers in het nemen van beslissingen. Dit houdt ook in dat je de managers actief wijst op te nemen beslissingen en voorgestelde besluiten kritisch tegen het licht houdt. In deze rol ben je betrokken bij de organisatie en staat middenin de organisatie, kent de mensen en begrijpt het domein van de afdelingen, kolommen en BSN.

Bewaker van gemeentelijke en BSN-kaders

Jij bewaakt of de organisatie handelt binnen de gestelde kaders en richtlijnen en zorgt voor een tijdige en betrouwbare informatievoorziening. Tevens ben je betrokken bij het kaders stellen. Je vervult deze rol vanuit een meer onafhankelijke positie ten opzichte van het organisatieonderdeel dat je adviseert. Je vormt het geweten van de organisatie.

Je vormt samen met de andere controllers het team Business Control van BSN. Het team werkt samen aan de opdracht om de sturing en beheersing van BSN te versterken en te borgen. Binnen het team worden de BSN brede onderwerpen zoals planning- en controlproducten opgepakt. Tevens is het adviseurschap ten behoeve van de (concern)managers en de themadirecteur verdeeld over de controllers.

Concreet betekent dit dat jij:

 • Duidelijk en bestuursrelevant kan adviseren over complexe onderwerpen aan de (concern)manager, teamleiders en medewerkers. Dit kan gaan over tactische en strategische onderwerpen;
 • Een stevige en overtuigende gesprekspartner op niveau bent vanwege jouw vakinhoudelijke expertise, actuele kennis en presentatievaardigheden;
 • op eigen initiatief onderwerpen oppakt, analyseert en komt tot voorstellen voor acties en bijsturing;
 • goede analyses maakt uit een veelheid en diversiteit uit informatie.
 • In staat bent met belangenconflicten goed en zorgvuldig om te gaan;
 • Gemakkelijk je weg vindt in een complex bestuurlijk, politiek en vakinhoudelijk organisatie waarin tact, doorzettingsvermogen en vasthoudendheid onontbeerlijk zijn;
 • Kennis hebt van de publieke en gemeentelijke financiën;
 • Bij voorkeur kennis hebt van de bedrijfsprocessen van bedrijfsvoering (personeel, (IT) audit, administratie, facilitair, communicatie en huisvesting).

BSN zorgt voor de ondersteunde diensten en bedrijfsprocessen van de gemeentelijke organisatie, en de strategische advisering aan directieraad, algemeen directeur en college Daarnaast is BSN verantwoordelijk voor het strategisch beleid, kaderstelling  op het gebied van de gemeentelijke bedrijfsvoering. Voor het team Business Control is de uitdaging om mede vorm te geven aan de effectieve en goede werking, sturing en beheersing van BSN .Het team Business Control adviseert de themadirecteur Bedrijfsvoering, de (concern)managers en afdelingshoofden van BSN.

We willen dat je met plezier naar je werk komt. Dat plezier bestaat uit prettige collega’s, een fijne werksfeer, een inhoudelijk interessante job met voldoende ontwikkelingsmogelijkheden en een uitdagende set verantwoordelijkheden. Tegelijk hoort daar een passend salaris bij. Onderstaand vind je ons aanbod, kijk ook even verder op de onderstaande link voor de rest van de voorwaarden.

 • Een 36-urige werkweek met een bruto maandsalaris tussen de € 4.279 en € 5.872 op basis van 36 uur. (schaal 12) Het precieze bedrag stemmen we af op jouw kennis en ervaring. Inpassing in de tijdelijke aanloopschaal behoort tot de mogelijkheden.
 • Een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar met 1 maand proeftijd, met uitzicht op een vast contract bij goed functioneren.
 • Een Individueel Keuzebudget (IKB). Met het IKB pas je de arbeidsvoorwaarden aan naar jouw eigen omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van extra verlofuren. De hoogte van het Individueel Keuze Budget (IKB) is 17,05% van je salaris.

Voor een overzicht van alle overige arbeidsvoorwaarden, zoals reiskostenvergoeding kijk je hier.

Om succesvol invulling te geven aan deze rol vragen we het volgende:

 • Je hebt een opleiding op WO-niveau op het gebied van bedrijfseconomie, bedrijfskunde of accountancy;
 • Je hebt minimaal 8 jaar aantoonbare werkervaring in een planning- en controlfunctie  waarvan ten minste 4 jaar bij een gemeente;
 • Je kan goed samenwerken en bent initiatiefrijk en omgevingsbewust;
 • Je bent een kritisch denker en kan kansen, belangen en risico’s, in een sterk politieke en beleidsrijke omgeving, op de juiste wijze inschatten en vertalen naar gefundeerde adviezen waarbij je tegelijk goed kan omgaan met weerstanden en kritiek;
 • Je kunt leunen op een breed palet aan sociale- en communicatieve vaardigheden, waarbij je moeiteloos schakelt tussen verschillende gesprekspartners zoals de managers, vakspecialisten, financials en de accountants;
 • Je brengt en houdt overzicht in een omgeving die continu in beweging is
 • Bij voorkeur heb je kennis van de bedrijfsvoeringsprocessen
 • Bij voorkeur kan je werken met IT-applicaties op het gebied van financiële administratie, begroting en data-analyses.

Enthousiast geworden om als Business Controller aan de slag te gaan voor de gemeente Utrecht, solliciteer dan direct. Heb je vragen over de vacature neem dan contact op met Ayse Ulusoy, teamleider Business Control, telefoonnummer 06 38 15 98 68. Heb je vragen over de procedure of de organisatie? Neem dan contact op met Marcel Tankink, recruiter, telefoonnummer 06 43 120 451

De gemeente Utrecht is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers inzet om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Met deze vacature werven wij zelf onze nieuwe collega. Commerciële telefoontjes van bemiddelingsbureaus hebben daarom geen zin. Klik hier om in te schrijven in ons Marktplein inhuur voor onze inhuuropdrachten.
Heb je vragen?

Neem dan contact op met

Bart BroedersJouw sollicitatieprocedure

Je solliciteert

Je solliciteert

Eerste contact

Eerste contact

Kennismaken

Kennismaken

Vervolggesprek

Vervolggesprek

Welkom bij Utrecht

Welkom bij Utrecht

Uitgelichte vacatures