Vier collega's wandelen over de moreelsebrug, met op de achtergrond het stadskantoor en Utrecht Centraal Station. In beeld staat de tekst Utrecht heeft jou nodig.

Coördinator Casuïstiek en Thematische aanpak

Coördinator Casuïstiek en Thematische aanpak

 • hbo
 • 36 uur
 • Solliciteer vóór 28 mei 2024

Regio Midden-Nederland is een van de belangrijkste spelers in de (inter)nationale cocaïnehandel. Er gaan alleen al in regio Midden-Nederland honderden miljoenen euro’s in om. In Midden-Nederland raken onder- en bovenwereld steeds meer verweven in het leven van alledag en deze verwevenheid (oftewel ondermijning) heeft een ontwrichtende werking op onze maatschappij.

Drugscriminelen gebruiken excessief geweld of dreigen daarmee om hun drugsimperium in stand te houden. Jonge jongens worden aangetrokken tot het geld en de status van de drugshandel. En op bedrijventerreinen, vakantieparken, in winkelstraten en op andere plekken maken criminelen steeds vaker gebruik van faciliteiten om hun criminele activiteiten mogelijk te maken.

Op zowel lokaal als regionaal niveau investeert de regio Midden-Nederland in een brede, integrale en programmatische aanpak van deze georganiseerde, ondermijnende criminaliteit. Om de lokale aanpak te versterken en te versnellen ligt het zwaartepunt op operationele versterking van de vijf districten van de regio Midden-Nederland. In het actieplan tegen ondermijnende drugscriminaliteit ’Wie praat, die gaat’ lees je hoe Midden-Nederland deze drugsproblematiek de komende jaren wil aanpakken.

Dit is je werk
Wij zoeken een stevige, verbindende coördinator die over organisatiegrenzen heen kan kijken en partijen kan samenbrengen voor een slagvaardige aanpak. Als coördinator werk je in de regio Midden-Nederland voor Districtelijk Team Ondermijning (DTO) Gooi & Vechtstreek. In het DTO zijn diverse (lokale) partners (o.a. gemeenten, politie, OM en Belastingdienst) verantwoordelijk voor de operationele integrale aanpak van ondermijning. Het RIEC heeft in het DTO een faciliterende en aanjagende rol. De districten hebben specifieke thema’s geprioriteerd waarop de RIEC-partners gezamenlijk een aanpak ontwikkelen en uitvoeren.

Als coördinator;

 • coördineer, monitor en bewaak je de voortgang in het operationele proces vanaf de inbreng van een signaal tot en met de uitvoering van het casusplan;
 • zorg je voor de totstandkoming van concrete samenwerking, passend bij de afgesproken werkprocessen; 
 • heb je een adviserende rol in de lokale ondermijningsoverleggen van de gemeenten in jouw district;
 • ondersteun je partners bij de intake van nieuwe signalen;
 • signaleer je trends in de casuïstiek en doe je voorstellen over hoe we daarmee om kunnen gaan;
 • ben je voorzitter van integrale casusoverleggen en zie je er op toe dat de benodigde informatie bij elkaar komt;
 • jaag je integrale informatie-inwinning aan en verbind je kennis en expertise;
 • werk je nauw samen met een districtelijk programmamanager, die op strategisch niveau actief is;
 • organiseer en stimuleer je gezamenlijke initiatieven op kwetsbare gebieden/branches en verhoog je daarmee de slagkracht en weerbaarheid van overheid en maatschappij;
 • stel je partners in staat om een bijdrage te leveren aan de integrale aanpak;
 • kun je scherpte aanbrengen in actie- en resultaat;
 • sluit je aan bij bestaande initiatieven van politie, gemeenten, provincie en andere organisaties om de samenwerking zo goed mogelijk vorm te geven.

Dit neem jij mee

 • Je hebt een ondernemende instelling en bent in je element wanneer je veel mag samenwerken, ook als dat even niet vanzelf gaat.
 • Je bent slagvaardig en een doorzetter.
 • Je denkt in mogelijkheden en kansen.
 • je bent oplossings- en resultaatgericht en met jouw enthousiasme weet je anderen te betrekken en te overtuigen.
 • Je bezit politiek-bestuurlijke sensitiviteit.
 • Je hebt ervaring met casuïstiek en projectmatige aanpak en minimaal hbo+ werk- en denkniveau. Dat betekent dat jij een grote mate van zelfstandigheid hebt. 
 • Je bent hierbij in staat de samenhang met andere projecten of onderdelen van de aanpak te zien en te vertalen naar een praktische samenwerking.
 • Je hebt ervaring met het opbouwen en onderhouden van relaties en netwerken.
 • Je hebt inzicht in het werkveld, de werkprocessen en de interventiemogelijkheden van partnerorganisaties.
 • Ervaring in de integrale aanpak van ondermijning is een pre.

Hier kom jij te werken: Het RIEC

Ondanks stappen in de goede richting is er qua weerbaarheid tegen georganiseerde ondermijnende drugscriminaliteit in Midden-Nederland nog veel te winnen. Samen met overheidspartners, bedrijfsleven, maatschappelijk middenveld en burgers speelt het RIEC-MN hierin een belangrijke rol. Het RIEC-MN adviseert over informatiedeling en levert expertise voor verschillende (inhoudelijke) thema’s. We treden vaak als kennismakelaar op, maar leveren ook doe-kracht en praktische expertise. RIEC-MN is onderdeel van de veiligheidscoalitie Midden-Nederland. Kijk voor meer informatie op: RIEC Midden-Nederland (veiligheidscoalitie.nl).

Dit bieden we je

Je komt te werken in een organisatie waar passie voor de gezamenlijke aanpak van criminaliteit volop aanwezig is en waar we samen werken aan een fijne werksfeer waar je de ruimte hebt om te leren en ontwikkelen. We bieden je in beginsel een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor één jaar met uitzicht op een vaste aanstelling. De indicatie voor de zwaarte van de functie is schaal 10A. Een veiligheidsscreening maakt onderdeel uit van de plaatsingsprocedure. Bij gelijke geschiktheid gaan kandidaten voor die gedetacheerd kunnen worden vanuit één van de convenantpartners (o.a. gemeenten, politie, belastingdienst, OM).

Wil jij onze nieuwe collega worden?

Ben je geïnteresseerd, reageer dan uiterlijk 27 mei 2024. Stuur je motivatie en cv naar info@riec-mn.nl onder vermelding van 'functie coördinator casuïstiek en thematische aanpak DTO G&V'.
Wil je eerst meer informatie over de functie, dan kun je contact opnemen met Daniëlle van Nes via info@riec-mn.nl

De eerste gesprekken vinden 30 mei en/of 3 juni in de ochtend plaats.