Iemand staat bij een bouwplaats. In beeld staat de tekst Utrecht heeft jou nodig.

Interim hoofd RVS/RIEC

  • WO
  • 36 uur
  • Solliciteer vóór 30 september 2023

In de Veiligheidsstrategie 2023-2026 hebben de 38 gemeenten, het Openbaar Ministerie en de politie van de regio Midden-Nederland afgesproken de krachten effectief te bundelen om de benoemde ambitieuze doelen te bereiken. Bureau RVS (Regionale Veiligheidsstrategie) en het RIEC Midden - Nederland bieden ter ondersteuning van de Veiligheidscoalitie Midden-Nederland een platform voor kwaliteit en effectiviteit.  Het is onze missie om onze partners te helpen excelleren voor een veiliger Midden-Nederland.

Ons motto is: Samen Slagvaardig!

Mw. Sharon Dijksma, regioburgemeester

Namens het regionaal veiligheidscollege Midden-Nederland.


Per direct op zoek naar interim hoofd RVS/RIEC

Bureau RIEC en Bureau RVS zijn samenwerkingsverbanden in de regio Midden-Nederland voor de samenwerkingspartners. Bureau RVS bundelt krachten in de veiligheidsketen en biedt ondersteuning waarmee de effectiviteit van het netwerk van veiligheidspartners wordt vergroot. Met name op de regionaal geprioriteerde thema’s. Het bureau RIEC Midden-Nederland ondersteunt de partners in Midden-Nederland bij een effectieve aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Beheersmatig zijn beide bureaus ondergebracht bij de gemeente Utrecht die daarmee de werkgeversrol vervult. In 2015 is besloten dat de twee bureaus nauwer gaan samenwerken en hiertoe een één-hoofdige leiding aan te stellen. Daarnaast kennen Bureau RIEC en Bureau RVS gezamenlijke onderdelen zoals bedrijfsbureau, communicatie en informatiewerk. Sinds 2019 is Bureau RIEC, vanwege landelijke ondermijningssubsidies, gegroeid naar 50 fte. Met het vertrek van het hoofd RIEC/RVS per 1 oktober, ontstaat ook een natuurlijk moment  om goed te kijken naar de inrichting, ophanging en aansturing van RIEC/RVS. Wij zijn per direct op zoek naar:

Een interim hoofd RIEC/RVS die tevens de opdracht meekrijgt om een advies op te leveren aan het bestuur van het samenwerkingsverband over het toekomstbestendig inrichten van RIEC/RVS.

Het Adviescollege Veiligheid is namens het regionaal veiligheidscollege opdrachtgever voor deze opdracht waarbij het Dagelijks Bestuur van RIEC/RVS als eerste aanspreekpunt fungeert.

In jouw werk gaat het om:

Interim Hoofd RIEC/RVS

Gedurende bovengenoemde opdracht en in de periode van de werving en selectie van een nieuw hoofd RIEC/RVS, is een interim hoofd nodig die voor de aansturing van beide bureaus zorgt. Bij Bureau RVS werken ongeveer 15 fte en bij het bureau RIEC 50 fte. Deze 50 fte vallen onder verschillende clusters die worden aangestuurd door twee clustermanagers. Je werkt nauw samen met de plaatsvervangende hoofden bij RIEC en RVS (tevens clustermanagers) die nu al veel van de dagelijkse sturing binnen de bureaus op zich nemen.

Op te leveren advies

Als interim hoofd krijg je de opdracht mee om een advies met aanbevelingen op te stellen naar de toekomstbestendige (samen-)werking van beide bureaus. Daarbij horen in elk geval de volgende componenten:

-             Het onderzoeken van het gewenste managementmodel

-             De verhouding en samenwerking van de sturing van RIEC en RVS in de regio.

-             Profielschets nieuwe hoofd op basis van het gewenste managementmodel

Je betrekt alle relevante sleutelfiguren inclusief de medewerkers, van het samenwerkingsverband. Ook maak je gebruik van bestaande documentatie en ervaringen elders in het land.

De aanbevelingen uit dit onderzoek zijn leidend voor de keuze in de structurele opvolging van het hoofd RIEC/RVS. Daarom dient het advies in december bestuurlijk voorgelegd te worden.

Wie zoeken wij?

Een strategische denker met, bestuurlijke antennes, kennis van de werkvloer, die tevens ervaring heeft met werken in samenwerkingsverbanden.

Jij brengt mee

•             Wo werk en denkniveau.

•             Minimaal 8 jaar ervaring in leidinggevende posities binnen overheden. 

•             Minimaal vijf jaar ervaring met advieswerk in een soortgelijke omgeving en in staat om in korte tijd het speelveld te

              overzien en dit te vertalen in een duidelijk advies.

•             Aantoonbare kennis en werkervaring in samenwerkingsverbanden in de publieke sector op bestuurlijk niveau.

•             Kennis van en ervaring met veiligheidsthema’s en in het bijzonder ondermijning.

•             Kennis en (werk)ervaring in het RIEC-bestel is een pre.

We bieden jou een plek om het verschil te maken

In de Veiligheidscoalitie Midden-Nederland werken 38 gemeenten, de politie, het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst en andere partners samen. Dit unieke samenwerkingsverband bundelt de krachten om op de thema’s Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit, Digitale Veiligheid en Maatschappelijke Onrust het verschil te maken. Dit kunnen we niet alleen: met elkaar en met ondernemers en inwoners werken we samen om ons doel te bereiken. De afgelopen jaren hebben we flinke stappen gezet maar vraagt het nog steeds een extra impuls om echt het verschil te kunnen maken. Je komt te werken in een team waar hard gewerkt wordt, waar passie voor de gezamenlijke aanpak van criminaliteit vanzelfsprekend is en waar een gezond gevoel voor humor er gewoon bij hoort, een plek waar je kunt leren en ontwikkelen. Je standplaats is Utrecht, maar je kunt werkzaam zijn in heel Midden-Nederland. Dit is een interim opdracht totdat de structurele opvolging is geregeld, naar verwachting zes maanden. Het overleggen van een VOG-P maakt onderdeel uit van de plaatsingsprocedure.

Wil jij onze nieuwe collega worden?

Ben je geïnteresseerd, reageer dan uiterlijk 29 september. Stuur je motivatie en achtergrond t.a.v. Dhr. G. Bouwmeester, voorzitter Dagelijks bestuur RIEC/RVS. Dat kan alleen via e-mail naar dagelijksbestuur@rvs-mn.nl onder vermelding van interim hoofd RIEC/RVS. De selectiegesprekken vinden in principe plaats in de week van 9 oktober.

Let op!

Ben je ZZP’er of ben je aangesloten bij een bureau, solliciteer dan alleen via de opengestelde tender op het marktplein via de gemeente Utrecht. Externen kunnen via ons Marktplein profielen aanleveren (Inhuur - Gemeente Utrecht (werkenbijutrecht.nl)) of vragen stellen via inhuurdesk@utrecht.nl.

Wil je eerst meer informatie over de functie of procedure, neem dan contact op met Laura Barmentloo, secretaris Dagelijks Bestuur RIEC/RVS via laura.barmentloo@rvs-mn.nl of via 06-14428927.Wil je meer weten over de Veiligheidscoalitie Midden-Nederland en het samenwerkingsverband? Kijk dan op www.veiligheidscoalitie.nl.