Drie collega's praten met elkaar in het bedrijfsrestaurant

Ketenregisseur mensenhandel Midden-Nederland

 • HBO, WO
 • 32 - 36 uur
Reageer uiterlijk 17-08-2022

Samen tegen mensenhandel: ook in Midden-Nederland. De onder- en bovenwereld raken steeds meer verweven in het leven van alledag; en dat heeft een ontwrichtende werking op onze maatschappij. De georganiseerde drugs- en veiligheidsproblematiek manifesteert zich op verschillende manieren in de regio. Jongeren worden aangetrokken tot het geld en de status van drugshandel of als katvanger geronseld voor criminele praktijken.  Daarom vraagt de aanpak van seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting en criminele uitbuiting een integraal lokaal programma. De bestrijding van dit vaak nog onzichtbare probleem vergt de inzet van een groot aantal actoren uit verschillende domeinen. Alleen sámen kunnen we mensenhandel effectief voorkomen en bestrijden, en het aantal slachtoffers naar beneden brengen. Kom jij ons daarbij helpen? 

Wat ga je doen?
Als eenheidsbrede ketenregisseur mensenhandel bij het RIEC Midden-Nederland is het jouw taak om te pionieren in de mensenhandel-keten. Dit doe je door samen met zorg- en veiligheidspartners zoals de politie, het OM, gemeenten en verschillende zorgpartijen deze keten samen te brengen en te ondersteunen bij het vormgeven en implementeren van gemaakte landelijke afspraken.

 • Je ontwikkelt samen met de gemeenten regionaal beleid/ handreikingen voor de verschillende onderdelen van de aanpak van mensenhandel. Natuurlijk doe je dat op basis van wat er elders in het land beschikbaar is;
 • Je ondersteunt gemeenten in de (minimale) uitvoering van het basisniveau bestuurlijke aanpak mensenhandel, zoals vastgesteld in het landelijke programma ‘Samen tegen mensenhandel’. Samen dragen jullie zorg voor de implementatie, borging en uitvoering van beleid aanpak mensenhandel in Midden-Nederland;
 • Je levert een bijdrage aan het verbeteren van de lokale en (sub)regionale ketensamenwerking. Je verbindt verschillende netwerken waardoor de samenhang en effectiviteit van de integrale aanpak van mensenhandel zichtbaar worden vergroot;
 • Je traint ketenpartners over organisatie en beleid van de aanpak mensenhandel;
 • Je organiseert lokale bewustwordingscampagnes en voorlichtingsbijeenkomsten in afstemming met externe ketenpartners;
 • Je bundelt kennis en expertise van de aanpak mensenhandel en fungeert als aanspreekpunt voor de gemeentelijke aandachtfunctionarissen mensenhandel. Bijvoorbeeld door te adviseren en door periodieke bijeenkomsten voor kennisoverdracht en voorlichting te organiseren.

Wat wij vragen

 • Hbo/wo werk- en denkniveau;
 • Je hebt ervaring op het gebied van zorg en veiligheid en kennis van de keten/aanpak mensenhandel;
 • Je beschikt over politiek-bestuurlijke sensitiviteit;
 • Je hebt ervaring met het werken in een regionaal en multidisciplinair samenwerkingsverband op operationeel niveau;
 • Je legt makkelijk contact binnen het netwerk en neemt initiatief in het onderhouden van deze contacten;
 • Je bent leergierig, onderzoekend ingesteld en je denkt vernieuwend. Je durft nieuwe wegen in te slaan en je ziet snel kansen in plaats van problemen.
 • Je kunt een vertaalslag maken van beleid naar uitvoering;
 • Je hebt goede communicatieve en organisatorische vaardigheden.

Wie wij zijn
Midden-Nederland is ambitieus in haar wens om de drugshandel en andere ondermijnende criminaliteit in haar gebied effectief te verstoren. In de Veiligheidscoalitie Midden-Nederland werken 38 gemeenten, de politie, het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst en andere partners samen. Dit unieke samenwerkingsverband bundelt de krachten om de georganiseerde ondermijnende drugscriminaliteit een halt toe te roepen. Dit kunnen we niet alleen: met elkaar en met ondernemers en inwoners werken we samen om ons doel te bereiken. De afgelopen jaren hebben we flinke stappen gezet in de aanpak van ondermijning, maar de problematiek is fors en vraagt een extra impuls om echt het verschil te gaan maken. Kijk voor meer informatie op www.veiligheidscoalitie.nl

Wat bieden wij?

Je komt te werken in een organisatie waar passie voor de gezamenlijke aanpak van criminaliteit volop aanwezig is. We werken samen aan een fijne werksfeer waar je de ruimte hebt om te leren en ontwikkelen. We bieden je in beginsel een arbeidsovereenkomst van twee jaar, met de optie tot verlenging. De functie is ingedeeld in schaal 10 van de cao gemeenten. Een veiligheidsscreening maakt onderdeel uit van de plaatsingsprocedure. Bij gelijke geschiktheid gaan kandidaten die gedetacheerd kunnen worden vanuit één van de convenantpartners (o.a. gemeenten, politie, Belastingdienst, OM) voor.

Geïnteresseerd? Dan horen we dit graag voor 18 augustus. Stuur je motivatie en achtergrond naar Barbara Bannink, clustermanager Regionaal Team Ondermijning (RTO). Dat kan via een e-mail naar info@riec-mn.nl onder vermelding van ‘functie ketenregisseur mensenhandel RTO’. De selectiegesprekken vinden plaats op 30 augustus.

Wil je meer informatie, mail dan naar info@riec-mn.nl. Wij nemen dan telefonisch contact met je op.