Twee collega's werken samen in het stadskantoor. In beeld staat de tekst: Utrecht heeft jou nodig.

Strategisch adviseur

Strategisch adviseur

 • wo
 • 36 uur
 • 5561 - € 7325
 • Solliciteer vóór 10 juni 2024

Utrecht heeft jou nodig! Als strategisch adviseur ben je verantwoordelijk voor de integrale advisering van het veiligheidsbeleid op afdelings-, concern- en bestuurlijk niveau. Je denkt mee over de strategische opgaven van de afdeling Openbare Orde en Veiligheid (OOV), in nauw overleg met het MT, de andere strategen van de afdeling en dossierhouders. Je hebt een belangrijke rol in de voorbereiding en advisering van de burgemeester bij verschillende (bestuurlijke) overleggen en bij de voorbereiding van raadsaangelegenheden  

 • Je stuurt op uitvoering en zorgt voor overzicht, coördinatie en samenhang tussen de verschillende projecten/ dossiers binnen de afdeling OOV en ook waar het andere organisatieonderdelen raakt. Je denkt mee over de strategische opgaven van de afdeling OOV, je geeft gevraagd en ongevraagd advies. 
 • Je denkt mee over de strategische opgaven van de afdeling OOV. Ook ga je (zelfstandig) aan de slag met een afgebakende opdracht/ portefeuille.  

 • Je fungeert als spin in het web, Daarbij zorg je voor overzicht, coördinatie en samenhang tussen de verschillende dossiers ook waar het andere organisatieonderdelen raakt. Je bent de verbindende schakel en gesprekspartner van o.a. politie, OM, sociaal domein en rijksoverheid. 

 • Coördinatie inzet bestuurlijk instrument van openbare orde sluitingen, alsmede de afstemming met andere sluitingen.   

 • Coördinatie en kwaliteitscheck van de afwikkeling van complexe bestuurlijke vraagstukken voorkomend in mondelinge en schriftelijke vragen.

 • Vertegenwoordiging en advisering in complexe dossiers als politiecapaciteit,  gevangeniswezen, samenwerkingsverbanden op regionaal en landelijk niveau.

 • De specifieke invulling van jouw rol wordt onder andere afgestemd op de onderwerpen die er op dat moment spelen én op basis van jouw interesse en affiniteit. Je zal je dus bezig houden met een divers en breed scala aan taken en verantwoordelijkheden binnen het thema openbare orde en veiligheid.

De gemeente Utrecht biedt ruimte aan iedereen. We zien talent als basis en diversiteit als kracht om samen betere resultaten te behalen. Voor jou is er plek bij de afdeling OOV. De afdeling OOV werkt rechtstreeks voor de burgemeester (portefeuille OOV). Complexe vraagstukken, media-aandacht, bestuurlijke interventies en onvoorziene incidenten maken dynamiek en flexibiliteit tot een vaste waarde in het dagelijks werk. Bij OOV werken zo’n 140 medewerkers, zowel op stedelijk- als op wijkniveau. Wij willen resultaten boeken door samenwerking, door beleid en uitvoering samen te brengen, door denken en doen met elkaar te verbinden, door oog te hebben voor de effecten in de samenleving van onze activiteiten.   

Je vormt samen met drie anderen het team algemeen strategisch adviseurs bij het cluster Staf Strategie en Ondermijning (SSO), maar bent breed inzetbaar voor de afdeling openbare orde en veiligheid. Samen met de andere strategen adviseer je de burgemeester op strategische beleidsissues, de veiligheidsagenda, de begrotingscyclus, lobbyagenda, driehoek en (boven)regionale samenwerkingsverbanden, bestuurlijk instrumentarium, etc. We ontwikkelen beleid en voeren het beleid samen met collega’s uit.  

Wij willen resultaten boeken door samenwerking met partners in stad en regio, door beleid en uitvoering samen te brengen, door denken en doen met elkaar te verbinden en door oog te hebben voor de effecten in de samenleving van onze activiteiten. 

Bij de gemeente Utrecht vinden wij het belangrijk dat jij jezelf kan zijn. Daarom zijn wij benieuwd naar wie jij bent. Voor deze vacature is het belangrijk dat je beschikt over een afgeronde opleiding op wo-niveau, bij voorkeur bestuurlijk-juridisch of bestuurskundig. Je kunt leunen op ruime en relevante werkervaring op wo-niveau in een vergelijkbare rol. Voor deze functies zoeken wij een echte topadviseur!  Als Strategisch Adviseur Openbare Orde en Veiligheid ben je verantwoordelijk voor het leveren van hoogwaardig advies aan het bestuur en draag je bij aan het vormgeven van beleid dat de veiligheid van onze gemeenschap waarborgt.

 • Verbindende schakel: Je hebt een uitstekend gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen, waardoor je effectief kunt opereren binnen diverse contexten en stakeholders kunt verbinden.
 • Strategische gesprekspartner: Met jouw brede vakinhoudelijke kennis en expertise ben je een waardevolle adviseur op strategisch niveau, waarbij je de juiste beslissingen kunt nemen die bijdragen aan een veilige samenleving.
 • Communicatief vaardig: Je beschikt over uitstekende schrijfvaardigheden en bent in staat om helder te communiceren met verschillende doelgroepen, zowel intern als extern.
 • Samenwerking: Je hebt aantoonbare ervaring in samenwerking met belangrijke partners zoals de politie en het Openbaar Ministerie, waarbij je een brug slaat tussen verschillende disciplines en belangen.
 • Visie en innovatie: Met een scherp oog voor maatschappelijke ontwikkelingen ben je in staat om trends te signaleren en deze te vertalen naar concrete beleidsvoorstellen en adviezen.

Bij ons ga je werken aan jouw persoonlijke ontwikkeling, met uitdagende verantwoordelijkheden en in een omgeving met gedreven collega's. Jij gaat niet alleen werken voor de gemeente, maar je zet je in voor de ruim 370.000 inwoners van onze mooie stad. Daar hoort een passend salaris bij. Onderstaand vind je ons aanbod:

 • Een 36-urige werkweek met een bruto maandsalaris tussen de € 5.561 en € 7.325 op basis van 36 uur. Het precieze bedrag stemmen we af op jouw kennis en ervaring. Inpassing in de aanloopschaal behoort tot de mogelijkheden. 

 • Een Individueel Keuzebudget (IKB). Met het IKB pas je de arbeidsvoorwaarden aan naar jouw eigen omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van extra verlofuren. De hoogte van het Individueel Keuze Budget (IKB) is 17,05% van je salaris. 

 •  Bekijk hier een infographic over onze arbeidsvoorwaarden. Of kijk voor de volledige omschrijving naar deze pagina.

Voor deze functie geldt een sterk verhoogd risicoprofiel, wat betekent dat wij extra waarde hechten aan de integriteit van onze medewerkers. Daarom krijg je voorafgaand aan de indiensttreding een aanvullende screening en dien je een geldige VOG te overleggen. De screening is een voorwaarde voor de indiensttreding bij gemeente Utrecht. Dit betekent dat je zonder positieve afronding van de screening en/of zonder geldige VOG niet kunt starten.

Enthousiast geworden om als strategisch adviseur aan de slag te gaan? Solliciteer dan direct maar uiterlijk 9 juni 2024. Wil je eerst meer informatie over de inhoud van de vacature of ben je nieuwsgierig naar hoe deze baan er in de praktijk uitziet? Je kunt je inhoudelijke vragen stellen én je sollicitatie richten aan Eric van Aart, clustermanager a.i., afdeling Openbare Orde en Veiligheid, via 06 1094 4311. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met Jacqueline Gentenaar, Recruiter, via 06 1859 6488.

De afdeling Openbare Orde en Veiligheid heeft een regierol op het gebied van crisisbeheersing, openbare orde en maatschappelijke onrust. Wij kennen een crisisorganisatie en een 24/7 OOV-piket. Je kunt benaderd worden om hieraan deel te nemen.

Na de sluitingsdatum laten we je zo snel mogelijk weten of je wordt uitgenodigd voor een kennismaking. Een talentenscan kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Kom je op gesprek, dan werken we met een lijst met vaste (gestandaardiseerde) vragen. Aan alle kandidaten stellen we dezelfde vragen. Zo kunnen we de resultaten eerlijker vergelijken en krijgt iedereen een gelijke kans.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Met deze vacature werven wij zelf onze nieuwe collega. Commerciële telefoontjes van bemiddelingsbureaus hebben daarom geen zin. Klik hier om in te schrijven in ons Marktplein inhuur voor onze inhuuropdrachten.