Beleidsmedewerker Gijs staat voor een muurschildering.

Beleidsadviseur Gijs

Ik probeer hulpverlening voor inwoners toegankelijker te maken’

Gijs merkt dat er meer geluisterd wordt naar een grote stad als Utrecht, dan naar een kleine gemeente zoals Zeist waar hij vroeger werkte. Daar maakt hij slim gebruik van in zijn werk als beleidsadviseur bij de gemeente Utrecht, waar hij sinds 2019 werkt. In Utrecht gebeurt alles op grote schaal. Wat hij ziet in de maatschappij kan hij meegeven naar de lobby richting het kabinet of de Tweede Kamer. Dat maakt het werk voor hem extra interessant. 

“Het meest trots ben ik op hoe de samenwerking tussen de Utrechtse buurtteams, de gemeentelijke schuldhulpverleners en andere externe partners is verbeterd. Waar eerst iedereen vanuit zijn eigen leefwereld werkte, wordt er nu veel beter naar elkaar geluisterd. Door écht met elkaar in gesprek te gaan, maken de verschillende hulpverleners beter gebruik van elkaars kennis en expertise.”

Schuldenproblematiek

“Veel inwoners hebben moeite met rondkomen of hebben schulden. Met de actieagenda Utrechters Schuldenvrij zetten wij extra in op het tegengaan van armoede en schulden. Dit is een 4-jarig programma geweest dat nu bijna ten einde loopt. Vanuit allerlei afdelingen zijn collega’s betrokken bij het maken van nieuw beleid, het bieden van betere oplossingen en het voorkomen van schulden. Een oplossingsrichting is het vroeg signaleren van schulden. We krijgen meldingen als inwoners betalingsachterstanden hebben bij zorgverzekeraars en energiebedrijven. Dan kijken we naar de beste manier om een inwoner te benaderen. Gaan we een brief sturen? Of gaan we langs? Zit deze bewoner te wachten op deze hulp? In iedere wijk is het antwoord anders en vraagt dus om een andere aanpak. Samen met partners in de sta bepalen we de juiste richting. Bij de schuldenaanpak werken we bijvoorbeeld samen met de buurtteams, sociaal raadslieden maar ook werkgevers, wetenschappers en ervaringsdeskundigen.”

Corona

“Mensen praten niet vaak over schulden, want er is veel schaamte. Maar het geeft mensen veel stress, en vaak ga je nog meer verkeerde keuzes maken. Dan worden de problemen alleen maar erger. Door corona zagen we nieuwe problemen voorbijkomen. Er is toen subsidie voor nieuwe initiatieven gekomen. Eén van die initiatieven is de Geldzaak, een plek waar je met al je geldvragen naartoe kan. Er is een fysieke locatie in Utrecht-Centrum en een website. Nu monitoren we hoeveel mensen er langskomen, welke vragen ze stellen, of we in staat zijn die op te lossen om verdere problemen te voorkomen. Zo kijken we of deze benadering werkt. Ondertussen blijven we zoeken naar de beste manier om inwoners van Utrecht te bereiken en verder te helpen. Daar doen we het uiteindelijk voor.”

Zin om bij te dragen aan deze belangrijke thema’s? Solliciteer dan op onze vacatures of maak een Jobalert aan. Je krijgt zo automatisch een seintje bij nieuwe vacatures die passen bij je interesses. We kijken niet alleen naar je opleiding en je werkervaring, we kijken vooral naar wie je bent en waar je voor staat. Werken aan gezamenlijke idealen maakt ons als gemeente steeds beter.

Meld je aan voor onze jobalert

Utrecht heeft jou nodig. Ontvang passende vacatures in je mailbox.

Meld je nu aan