Het stadskantoor vanaf het jaarbeursplein. In beeld staat de tekst Utrecht heeft jou nodig.

Bedrijfsvoering- en Strategienetwerk

Mens en Organisatie

Mens en Organisatie (MenO) is een onderdeel van het Bedrijfsvoerings- en Strategienetwerk (BSN). Mens en Organisatie bestaat uit Human Resource Management (HRM) en Facilitair & Huisvesting (F&H).

Bij Mens en Organisatie (M&O) zorgen we ervoor dat alle collega’s binnen de organisatie goed hun werk kunnen doen. In een fijne omgeving en met de juiste kennis en middelen. Dit doen we door te zorgen dat de basis op orde is. Een effectieve bedrijfsvoering is daarbij belangrijk. Net als vakmanschap en betrokkenheid.

Informatie- en Procesmanagement

Informatie- en Procesmanagement (IPM) bestaat uit de afdelingen CIO Office, Domstad IT en de teams die werken bij de andere organisatieonderdelen.

twee collega’s (een vrouw en man) staan op een etage in het stadskantoor met uitzicht op de centrale hal van het stadskantoor.

Digitale toepassingen zijn niet meer weg te denken uit ons leven. Ze dragen bij aan een gezonde en prettige stad om in te wonen en werken. Denk aan de sensoren die registreren wanneer we een vuilcontainer kunnen legen, of het digitale huishoudboekje dat mensen helpt hun geldzaken op orde te houden. We pakken digitale kansen met beide handen aan en maken zo de stad, ons werk en onze dienstverlening steeds slimmer. Aan de andere kant brengt het ook uitdagingen met zich mee. Bijvoorbeeld op het gebied van voorlichting en educatie. Niet iedereen kan makkelijk meekomen met de technologische ontwikkelingen. Ook als het gaat om veiligheid en privacy zoeken we steeds naar de beste digitale oplossingen voor de stad.

Financiën, Inkoop en Juridische zaken

Financiën, Inkoop en Juridische zaken (FIJ) is een onderdeel van het Bedrijfsvoerings- en Strategienetwerk (BSN). Wij ondersteunen de hele organisatie op het gebied van financieel beheer, juridische procedures, juridische advies en (Europese) aanbestedingen. Ook leveren we nuttige informatie aan de raad, het college en het gemeentelijk management. Zij hebben daardoor beter grip op de beschikbare middelen. Zo zorgen wij dat de basis op orde is en dat we als gemeente de beste kansen benutten. De manier waarop we werken, zorgt ervoor dat we het overzicht houden over alle zaken die spelen binnen de gemeente Utrecht. Daarbij leren we van wat we doen en meemaken.

Marketing en Communicatie

Bij het Marketing- en Communicatienetwerk (MCN) vertellen we de verhalen over wat we doen, op welke manier en waarom. Bijvoorbeeld op het gebied van gezond stedelijk leven voor iedereen. We laten zien wie we als gemeente zijn. Het maakt ons herkenbaar, geloofwaardig en het wekt vertrouwen. Dit doen we met beeld, geluid en tekst via verschillende media en kanalen. We halen buiten naar binnen en verbinden de stad, bestuur en organisatie. Samen maken we het verhaal van de stad.

vier collega’s die zitten en staan om een blok van zes bureaus bij communicatie van gemeente Utrecht. Op de achtergrond zijn verschillende beeldschermen waar al het nieuws wordt getoond en bijhegouden.

Strategie en Public Affairs

Strategie en Public Affairs (SPA) adviseert het bestuur, de directie en de organisatie over strategie, lobby en positionering. Zo verbinden en versterken we de strategische koers van gezond stedelijk leven voor iedereen op alle niveaus: internationaal, Europees, landelijk, binnen de grote steden (G4), regionaal en in de stad.

We denken graag mee met verschillende vraagstukken. Van de Utrechtse strategische doelstellingen tot vragen over onze samenwerking met het Rijk. We adviseren bijvoorbeeld over hoe we de kracht van de regio het beste kunnen benutten bij gemeentelijke vraagstukken. Ook weten we alles over de lobby naar Den Haag en Brussel.

Bestuursondersteuning

De afdeling Bestuurondersteuning (BO) ondersteunt het college van burgemeester en wethouders. Wij zorgen ervoor dat het college de bestuurlijke rol en taken goed kan vervullen. Dit doen we door bestuurders en het college te adviseren en assisteren. Het besluitvormingsproces binnen de gemeente Utrecht verloopt dankzij deze inzet goed en gestructureerd. Ook ondersteunen we de ambtelijke top met allerlei praktische zaken.

De afdeling BO bestaat uit de volgende teams: stafbureau gemeentesecretaris, bestuursadvisering, kabinet en bestuursassistenten. Samen werken we aan de kwaliteit van bestuurlijke besluitvorming, strategische advisering, representatie en dagelijkse administratieve ondersteuning.

Onderzoek en Advies

Voor kennis, data en statistieken ben je bij Onderzoek en Advies aan het juiste adres. Wij bieden haarscherpe inzichten die helpen om de Utrechtse strategische doelen te behalen. Met andere woorden: we maken data, informatie en onderzoek bruikbaar voor professionals en partners in de stad.

De afdeling Onderzoek & Advies telt zo’n 30 medewerkers in verschillende functies. Van (senior) beleidsonderzoekers, strategisch onderzoekadviseurs en projectondersteuners tot informatiemanagers en data-analisten. We zijn onderdeel van het Bedrijfsvoerings- en Strategienetwerk (BSN).

een mannelijke collega staat met zijn laptop zijn hand. Op de achtergrond is de koffiebar van het stadskantoor.

Projectmanagementbureau

Het Projectmanagementbureau (PMB) werkt in opdracht van de gemeente in de breedste zin. Onze kennis en expertise delen we overal in de organisatie. Zo zetten we ons in voor verschillende domeinen en vraagstukken. Dit doen we met zo’n 180 collega’s door te ondersteunen, managen, adviseren en de projectleiding op ons te nemen. De maatschappelijke opgaven van de stad zijn hierbij leidend en bepalen met welke partners (bewoners, ondernemers, organisaties en andere overheden) we samenwerken.

Staf Bedrijfsvoerings- en Strategienetwerk

De professionals van de Staf Bedrijfsvoerings- en Strategienetwerk (SBS) vind je binnen alle onderdelen van het Bedrijfsvoerings- en Strategienetwerk (BSN). Wij dragen bij aan een goed lopende organisatie door ervoor te zorgen dat de juiste kennis en informatie op de juiste plek terechtkomt. Zo zorgen we voor goed onderbouwde beslissingen en acties. Onze collega’s bieden professionele ondersteuning, proactief advies en zorgen voor innovatieve oplossingen.