collega Maarten staat op brug in Utrecht

Ontwikkelorganisatie

Hieronder gaan we dieper in op de verschillende organisatieonderdelen van de Ontwikkelorganisatie (OO).

Ontwikkelorganisatie Ruimte

Bij de Ontwikkelorganisatie Ruimte werken we met ruim 700 medewerkers aan alle vraagstukken die te maken hebben met de ruimte in de stad. Utrecht groeit snel. Daarbij kiezen we ervoor te groeien bínnen de bestaande stad. Onze uitdaging is het aantrekkelijk en bereikbaar houden van de stad. Dit stelt extra eisen aan het inpassen van mobiliteit, groen, bedrijvigheid en woonvoorzieningen in de schaarse ruimte.

De projecten en vraagstukken waarmee we ons bezighouden zijn:

 • duurzame mobiliteit;
 • gezond leefklimaat;
 • de energietransitie;
 • woningmarkt in balans;
 • werk voor iedereen;
 • netwerk acquisitie;
 • marketing en trade;
 • de Omgevingswet.

een plat dak met zonnepanelen en op de achtergrond is een dak met natuurlijke begroeiing.

Vastgoedorganisatie Utrecht

Al het vastgoed van de gemeente Utrecht valt onder de verantwoordelijkheid van de Vastgoedorganisatie Utrecht (VGU). Je kunt hierbij denken aan schoolgebouwen, sportaccommodaties, monumenten, de Domtoren, buurthuizen, (fiets)parkeervoorzieningen en theaters. Het gaat om zo’n 1.000 panden en zo’n 326 hectare grond.

Gemeentelijk vastgoed is belangrijk voor de stad. Daarom zorgen wij ervoor dat:

 • er overal in de stad genoeg huisvesting is voor activiteiten die bijdragen aan maatschappelijk doelstellingen van de gemeente;
 • we mens- en milieubewust bouwen;
 • de gemeentelijke voorzieningen goed beheerd worden voor iedereen die er gebruik van maakt.

Deze doelstellingen sluiten aan op het Coalitieakkoord 2019-2023: Utrecht, Ruimte voor iedereen. Hierin staat wat we de komende jaren gaan doen voor een mooier en beter Utrecht, een stad waar ruimte is voor iedereen.

Ben je nieuwsgierig naar wat we allemaal doen? Bekijk dan onderstaande filmpje: Circulaire kleedruimtes in Lunetten: circulair beton en hergebruikte deuren Of bekijk de vlog van collega’s Demian en Jaap.

 

 

Veiligheid

Zorgen voor een veilige stad is één van de belangrijkste taken van de gemeente Utrecht. In de Gemeentewet en de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staat namelijk dat de burgermeester verantwoordelijk is voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid. De afdeling Veiligheid ondersteunt de burgemeester hierin.

Aan een veilige stad werken we samen met politie, het openbaar ministerie en natuurlijk de inwoners, ondernemers, organisaties en instellingen in de stad. Ook hebben we veel contact met landelijke organisaties, andere gemeenten, de provincie en ministeries. We werken samen aan een stad waar mensen veilig zijn en zich veilig voelen.

een mannelijke collega met op de achtergrond de ingang van statio Utrecht centraal

Maatschappelijke Ontwikkeling

Sporten met een beperking, digitale vaardigheden aanleren, beter leren lezen en schrijven of samen koken. Maatschappelijke Ontwikkeling stimuleert activiteiten waarbij inwoners hun talenten ontdekken, meedoen en erbij horen. Dit doen we dichtbij de inwoners en samen met uitvoeringsorganisaties, zoals de buurteams, zorginstellingen, scholen, welzijnsorganisaties en sportverenigingen. De leefwereld van de doelgroep staat daarbij centraal en we kijken altijd naar mogelijkheden in plaats van beperkingen. Uiteraard altijd met oog voor veiligheid.

Wijken

Elke wijk in Utrecht heeft zijn eigen karakter. Bij Wijken weten we dat als geen ander. Onze specifieke kennis over de verschillende wijken en buurten van Utrecht delen we graag. Dit doen we in de vorm van:

Buurtkennis

Wij verzamelen zoveel mogelijk kennis over wat er nodig is in de buurten. Deze informatie maken we zo duidelijk mogelijk voor iedereen. Ook combineren we verschillende stukjes informatie met elkaar zodat er 1 duidelijk verhaal ontstaat. Dit verhaal delen we met de juiste mensen binnen de organisatie.

Participatie

Binnen de gemeente Utrecht zijn er verschillende participatieprojecten. Projecten waarin organisatieonderdelen samenwerken om bij te dragen aan de doelstellingen van de stad. Het is onze taak om ervoor te zorgen dat alle betrokkenen de juiste informatie hebben uit de wijken. Ook ondersteunen we gemeentebrede kennisdeling en beheren we de wijkplatforms.

Initiatief

We benutten de kracht van de stad door waardevolle initiatieven binnen de gemeente te stimuleren en ondersteunen. Door creatief mee te denken en beleid te maken voor het Initiatievenfonds vergroten we de kans op succes.

skateboardende jongens op een skateboardbaan

Culturele Zaken

Kunst kleurt de stad en levert een waardevolle bijdrage aan een aantrekkelijke stad met gezond stedelijk leven voor iedereen. Daarom geven wij Utrechters de kans hun talenten te ontwikkelen en te groeien. We werken samen met culturele instellingen, creatieve makers en collega’s van onder andere Vastgoed, Onderwijs, Wijken en Ruimte. Met succes, want Utrecht heeft een groot, vernieuwend en divers cultuuraanbod van hoog niveau. Je vindt hier bekende musea, festivals, gezelschappen en podia. In de openbare ruimte en in openbare gebouwen kan iedereen genieten van onze beeldende kunstcollectie en er zijn vele culturele broedplaatsen. Utrecht biedt ook veel amateurkunst, wijkcultuurhuizen en een goed aanbod amateurkunsteducatie in de wijken.

singel van Utrecht met een kano erin, op de achtergrond staat het gebouw van Tivoli Vredenburg en het centrum van Utrecht.