drie mannelijke collega’svan de groenvoorziening staan in werkkleding naast elkaar met gereedschap in hun hand.

Uitvoeringsorganisatie

Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Het verbeteren van de leefbaarheid van Utrecht is een belangrijke taak voor Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH). Door vergunningen te verlenen, toezicht te houden en in te zetten op handhaving zorgen we ervoor dat voor de inwoners duidelijk is wat kan en mag. Hierbij hebben we oog voor alle belangen die spelen in de stad en werken we samen met partners binnen en buiten de organisatie. We vallen onder de Uitvoeringsorganisatie (UO).

 

VTH is een grote organisatie die bestaat uit:

  • handhavers op straat van de afdeling Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte;
  • inspecteurs in de bebouwde omgeving van de afdeling Toezicht en Handhaving Bebouwde Omgeving;
  • vergunningverleners van de afdeling Vergunningen;
  • stafmedewerkers waaronder bestuursadviseurs, planning & control medewerkers, medewerkers automatisering en de welstandscommissie.

Samen werken we aan verschillende onderwerpen. Van toezicht en handhaving op alcohol, drugs en prostitutie tot evenementenvergunningen. Van milieu-inspectie tot huisjesmelkers. Ook kun je denken aan handhavingsacties in de wijken of het doorvoeren van de Omgevingswet.

Stadsbedrijven

Het dagelijkse werk van Stadsbedrijven is zichtbaar voor iedereen in Utrecht. Of het nu gaat om het inzamelen van afval, het beheren van sportlocaties of het onderhouden van bomen, grachten en riolen. Onze missie? Gezond en prettig stedelijk wonen, werken en leven voor iedereen. Nu en in de toekomst. Hoe we dit doen? Wij beheren, onderhouden, reinigen en verduurzamen de openbare ruimte. Zo zorgen we voor een schone, hele, veilige en prettig leefbare stad. Elke dag weer!

een vuilnisman leegt een prullenbak. Op de achtergrond staat een auto van de gemeente Utrecht.

Bij dit alles hebben we te maken met een groeiend aantal inwoners en snelle ontwikkelingen in technologie en wetgeving. Wij bewegen mee met deze ontwikkelingen door ons te richten op de thema’s ‘Dichtbij’, ‘Digitaal’ en ‘Duurzaam’. Hoe dit precies zit, leggen we uit in deze video van Stadsbedrijven.

Werk en Inkomen

Werk en Inkomen is het vangnet voor inwoners voor wie het (tijdelijk) financieel tegenzit. We begeleiden Utrechters naar werk. Kan werken nog niet, dan stimuleren actief meedoen en bieden we financiële ondersteuning waar nodig.

een vrouwelijke collega zit achter een balie en is in gesprek met een inwoner van Utrecht.

Inwoners hebben soms te weinig of geen inkomen. Dit kan verschillende redenen hebben. Bijvoorbeeld omdat ze hun baan zijn kwijt geraakt, gescheiden zijn, nog maar net in Nederland wonen of schulden hebben. Wij kijken naar wat mogelijk is. Samen met hulpverleners, organisaties, bedrijven en ondernemers helpen we hen op weg.

Ook kunnen inwoners bij Werk en Inkomen terecht voor hulp uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), zoals een rolstoel of scootmobiel, vervoer of hulp in de huishouding.

Volksgezondheid

Volksgezondheid bewaakt, beschermt en bevordert een gezonde toekomst van onze inwoners. Dat doen we samen met inwoners en partners. Onze belangrijkste taken zijn:

  • jeugdgezondheidszorg met onder meer het vaccinatiebeleid voor kinderen;
  • inspectie kinderopvang;
  • sociaal-medische zorg aan Utrechters in een zeer kwetsbare situatie;
  • monitoren van de volksgezondheid.

een jeugdarts zit aan haar bureau. Een moeder is met haar baby op bezoek. De arts bekijkt de baby.

We werken samen met de GGD regio Utrecht bij het bestrijden van infectieziekten en op het gebied van reizigersgeneeskunde. Ook werken we samen in het centrum seksuele gezondheid om soa’s te voorkomen, op te sporen en te bestrijden.

Publiekszaken

Publiekszaken is een uitvoeringsorganisatie van de gemeente en bestaat uit een staf en drie afdelingen: het Klantcontactcentrum, Burgerzaken en het Bedrijfsbureau.
Ons Klantcontactcentrum heeft als belangrijkste taak het beantwoorden van vragen van bewoners en ondernemers, en het doorverwijzen van iedereen die vragen heeft over de dienstverlening van de gemeente.

Burgerzaken behandelt alle zaken die te maken hebben met de burgerlijke stand en de Basisregistratie personen. Zo kun je denken aan het verstrekken van reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels, of het verwerken van verhuizingen van inwoners.

ontvangstbalie in het stadskantoor met een dame die achter de balie zit en een klant te woord staat.