Technisch adviseur staat voorover geleund op een houten balustrade. Op de achtergrond is de grond opengebroken en zijn werkzaamheden aan de bodem en haar leidingen bezig.

Beleidsadviseur Dorien

“Bijdragen aan een leefbare stad, dat vind ik het mooiste aan mijn werk.”

Vanuit haar werk als consultant bodem en ondergrondbeleid kende Dorien Derks de gemeente Utrecht al. Het leek haar een organisatie waar leuke en spannende dingen gebeuren. Zo’n 1,5 jaar geleden maakte ze uiteindelijk de stap, want de functie die helemaal voldeed aan haar wensen kwam vrij. Een functie waarbij de focus niet alleen ligt op bodemverontreiniging, maar op meerdere disciplines, zoals duurzaamheid en maatschappelijke thema´s.

 

“Samen met een team vol experts mogen we ons bezighouden met de ondergrond, waaronder bodemenergie. De energietransitie is één van die grote maatschappelijke opgaven die van belang zijn voor de hele stad. En het gebruik van de ondergrond speelt hierbij een grote rol. Want hoe kunnen we de ondergrond van Utrecht zo duurzaam mogelijk en met zorg inrichten? Zeker in de dichtbebouwde wijken is bodemenergie een schaars goed, waardoor we zaken echt anders moeten aanpakken om in de toekomst niet in de problemen te komen. Om daaraan mee te mogen werken is een mooie uitdaging.”

Regie op de ondergrond

“De stad heeft veel ambities. En die zijn ook allemaal terecht. Vanwege ruimtegebrek en veel verschillende belangen is niet alles mogelijk. Boven de grond zijn er ontzettend veel bestemmingsplannen en ideeën over hoe we de ruimte inrichten. Maar voor de ondergrond is dit nog niet goed geregeld. Daarnaast moeten we ook rekening houden met het klimaat, de biodiversiteit en de leefbaarheid van de stad. De opgaven waarmee we te maken krijgen zijn ook anders dan in andere steden. Denk aan het erfgoed in het centrum en de compactheid van de stad. Iedereen concurreert om de ruimte en hoe we deze inrichten. In mijn werk mag ik dan ook meedenken aan zowel grote als kleine opgaven. Nu werk ik bijvoorbeeld mee aan de ontwikkeling van de polder Rijnenberg en de herontwikkeling van de openbare ruimte rondom het winkelcentrum Overvecht. De afwisseling tussen deze verschillende projecten maken het werk heel gevarieerd.”

Duurzaam beleid

“Bij de gemeente Utrecht mag ik met gedreven professionals samenwerken. Denk aan specialisten op het gebied van chemische verontreiniging, bodemleven en het planologische stuk. Er komt zoveel kijken bij het opstellen van beleid dat rekening houdt met al deze verschillende aandachtsgebieden. Om ervoor te zorgen dat niemand straks in de kou zit, moeten we ons inzetten voor een duurzaam beleid. En om te zien dat er ook echt iets met onze adviezen wordt gedaan bij bouwkundige plannen, vind ik een mooie ontwikkeling. Iedereen weet hoe belangrijk schone lucht is, maar hoor je mensen het wel eens hebben over de bodem en ondergrond? Waarschijnlijk een stuk minder. Het belang van de ondergrond moet zichtbaar zijn, voor alle betrokken partijen. En hoe drukker onze steden worden, hoe belangrijker dit thema wordt. Ik hoop dat ik me nog jaren mag verdiepen in het ruimtelijke domein. Zodat Utrecht een leefbare stad is en blijft.”

Wil je net als Dorien bijdragen aan een toekomstbestendige bodem van Utrecht? Zet jouw talent in, we hebben je nodig. Bekijk hier de vacatures voor Bodem en Ondergrond.

Meld je aan voor onze jobalert

Utrecht heeft jou nodig. Ontvang passende vacatures in je mailbox.

Meld je nu aan