Beleidsadviseur Roman in de stad

Beleidsadviseur Roman

Hoe zorgen we ervoor dat iedereen zich gehoord, gezien en gewaardeerd voelt?”

Roman heeft begin 2022 de overstap gemaakt van de gemeente Arnhem naar de gemeente Utrecht. Hier kon ze verder groeien en impact maken als beleidsadviseur Inclusie en Gelijke kansen. Want hier staat dat hoog op de agenda. Utrecht is een stad die daarin voorop wil lopen op het landelijke beleid. Het is onder andere hierdoor dat Roman heeft gekozen voor de gemeente Utrecht.

“Utrecht is een van de meest diverse steden van Nederland. Er wonen zoveel verschillende mensen in de stad; de LHBTIQ+-gemeenschap, BIPOC Utrechters, mensen met een beperking of chronische ziekte, met een kleine of grote beurs, praktisch of theoretisch opgeleiden, vanalles. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen zich gehoord, gezien en gewaardeerd voelt? En op een vrije en veilige manier zichzelf kan zijn met gelijke kansen in de stad?”

“Tijdens mijn studie culturele antropologie vond ik het al interessant om te onderzoeken hoe onze maatschappij werkt en waarom onze systemen en instituten werken zoals ze doen. Ik hield me bezig met vragen over inclusie en exclusie, privilege en achterstelling. Hoe ontstaat dit? En hoe beïnvloedt dit onze maatschappij? En wat betekent het voor de geloofwaardigheid en de kwaliteit van beleid als onze overheid geen afspiegeling is van de maatschappij? Ik merk dat de gemeente openstaat voor verandering en het omgooien van heilige huisjes. We moeten een andere blik op de stad gaan werpen en alle inwoners aan de voorkant meenemen in de plannen.”

 

Inclusieve stad

“Er zijn veel verschillende agenda’s gericht op een inclusieve stad. Bijvoorbeeld de Regenboogagenda, aanpak Slavernijverleden en een agenda tegen polarisatie. Die verwerken we tot één overkoepelend kader. Goed beleid maken we in co-creatie met de inwoners van de stad. En dan met name met de groepen die de meeste obstakels ondervinden door ongelijkheid en discriminatie. Hiervoor moeten we als gemeente ook beseffen hoe ambtelijk we soms met de inwoners praten. We willen de communicatie aantrekkelijk, toegankelijk en leuk maken voor inwoners. Zodat iedereen écht kan meedoen en meedenken. Dit jaar hebben we ook extra aandacht besteed aan het project ‘Slavernijverleden Zichtbaar maken’. Samen met inwoners van de stad zochten we manieren om het slavernijverleden en de doorwerking hiervan zichtbaarder te maken in Utrecht. Daar zaten echt prachtige, inspirerende en prikkelende ideeën tussen. Zo proberen we als gemeente de goede ideeën van inwoners en partner te faciliteren, om zo samen te werken aan een inclusieve stad.”

Samen met partners in de stad

“Utrecht voor Iedereen’ werkt met verschillende partners in de stad, bijvoorbeeld COC Midden-Nederland en Comité 30 juni-1 juli. De energie in de stad vind ik zo mooi aan Utrecht. De partners staan met heel hun hart voor hun doel en strijden met passie voor de belangen van hun achterban. Niemand weet beter wat speelt in de stad en daarom willen we in goed partnerschap samenwerken met al deze partijen. Waar wij natuurlijk in een politiek-bestuurlijk organisatie werken en alle belangen daarin moeten meewegen, werken we met deze partners aan ons gemeenschappelijke doel: een inclusieve stad.”

Zin om bij te dragen aan deze belangrijke thema’s? Solliciteer dan op onze vacatures of maak een Jobalert aan. Je krijgt zo automatisch een seintje bij nieuwe vacatures die passen bij je interesses. We kijken niet alleen naar je opleiding en je werkervaring, we kijken vooral naar wie je bent en waar je voor staat. Werken aan gezamenlijke idealen maakt ons als gemeente steeds beter.

 

Meld je aan voor onze jobalert

Utrecht heeft jou nodig. Ontvang passende vacatures in je mailbox.

Meld je nu aan