Rechtspositie en arbeidsvoorwaarden werknemers gemeente Utrecht

Hier vind je een overzicht van de personeelsregelingen die van toepassing zijn op werknemers van de gemeente Utrecht:

  • het Handboek Utrechts Personeel. Hierin staan de rechten, plichten en arbeidsvoorwaardelijke afspraken die alleen gelden voor werknemers van gemeente Utrecht;
  • de Cao Gemeenten. Hierin staan de regels die gelden voor alle gemeenteambtenaren in Nederland;
  • boek 7, titel 10 (arbeidsovereenkomst) van het Burgerlijk Wetboek. Het BW geldt voor alle werknemers in Nederland;
  • voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) geldt de babs-regeling.

Tot 1 januari 2020 gold de Rechtspositie gemeente Utrecht voor ambtenaren van de gemeente Utrecht. Deze vind je hier.

Utrechtse arbeidsvoorwaarden

Salaris

Je krijgt een prima salaris. De hoogte hangt af van je kennis en ervaring. Naast het salaris krijg je een individueel keuzebudget (IKB).

Individueel keuzebudget (IKB)

De hoogte van het IKB is 17,05% van je salaris. Je bepaalt zelf waarvoor je het geld gebruikt. Met het IKB pas je de arbeidsvoorwaarden aan naar jouw eigen omstandigheden. Met het budget kun je bijvoorbeeld: extra verlofuren kopen

  • extra geld krijgen door het uit te laten betalen
  • opleidingen volgen
  • een fiets kopen
  • reiskosten betalen
  • extra pensioen kopen
  • vakbondscontributie betalen

Werkweek

Een volledige werkweek is 36 uur. Vaak kun je ook parttime werken. De werktijden stellen we in overleg vast.

Balans werk en privé

We vinden een goede balans tussen werk en privé belangrijk voor onze werknemers. Daarom heb je in veel functies de mogelijkheid om werk en privé op elkaar af te stemmen. In overleg maak je afspraken over je werkplek en werktijden.

Vakantie

Bij een voltijddienstverband krijg je 162 uur vakantie per jaar. Afhankelijk van je leeftijd krijg je misschien extra vakantie-uren. Met het individueel keuzebudget kun je extra vakantie kopen.

Reiskostenvergoeding

Kom je met het openbaar vervoer of de fiets naar het werk? Dan vergoeden wij een deel van de kosten. Voor de afstand tussen de 4 en de 60 kilometer krijg je een vergoeding. Alles wat daarbuiten ligt vergoeden we niet. Kom je met de auto? Dan krijg je alleen een vergoeding als je met de auto moet reizen door een lichamelijke beperking of als je de auto nodig hebt voor je werk.

Ouderschapsverlof

Ouders met kinderen tot 8 jaar kunnen ouderschapsverlof krijgen voor de opvang of verzorging van hun kind. Het verlof is gedeeltelijk doorbetaald. De hoogte is afhankelijk van je inschaling. Je kunt na het betaald verlof ook onbetaald ouderschapsverlof krijgen.

Pensioenvoorziening

Gemeentewerknemers zijn bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) verzekerd van een goede pensioenvoorziening.

Persoonlijke ontwikkeling

We bieden veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en diverse cursussen en trainingen.

Zorgverzekering

Gemeentewerknemers kunnen met een collectieve korting een zorgverzekering afsluiten bij CZ , IZA of Menzis. Als je een aanvullende verzekering afsluit krijg je ook een werkgeversbijdrage. Deze bijdrage krijg je ook als je een aanvullende verzekering afsluit bij een andere zorgverzekeraar.