Rechtspositie en arbeidsvoorwaarden

Rechtspositie

De rechtspositie voor medewerkers in dienst van de gemeente Utrecht is vastgelegd in de Rechtspositie gemeente Utrecht (pdf, 3,5 MB). Dit is vergelijkbaar met een cao. In de regeling vind je de rechten en plichten van de medewerkers van de gemeente Utrecht. Ook staan hierin de arbeidsvoorwaarden zoals salaris, verlofrechten en arbeidsduur. Het college van B&W stelt de rechtspositieregeling vast.

Arbeidsvoorwaarden

Als medewerker heb je te maken met de arbeidsvoorwaarden van de gemeente Utrecht. Een deel van de arbeidsvoorwaarden kun je naar je eigen wensen inrichten via het IKB (individueel keuzebudget).

Salaris

Medewerkers ontvangen een prima salaris. De hoogte hangt af van je kennis en ervaring. Naast het salaris krijg je een individueel keuzebudget van 17,05%.

Individueel keuzebudget (IKB)

De hoogte van het IKB is 17,05% van je salaris. Je mag zelf bepalen waarvoor je het geld gebruikt. Met het IKB pas je de arbeidsvoorwaarden aan naar jouw eigen omstandigheden. Met het budget kun je:

  • extra verlofuren kopen
  • extra geld krijgen door het uit te laten betalen
  • opleidingen volgen
  • een fiets kopen
  • reiskosten betalen
  • extra pensioen kopen
  • vakbondscontributie betalen

Werkweek

Een volledige werkweek is 36 uur. Vaak kun je ook parttime werken. De werktijden stellen we in overleg vast.

Verlof

Het verlof bij een fulltimedienstverband is 162 uur per jaar. Afhankelijk van je leeftijd krijg je misschien extra verlofuren. Met het individueel keuzebudget kun je ook extra verlof kopen.

Ouderschapsverlof

Met de regeling Ouderschapsverlof wil de gemeente Utrecht het medewerkers (mannen en vrouwen) met kinderen jonger dan 8 jaar mogelijk maken te blijven werken. Personeelsleden in lagere schalen krijgen een hoger percentage.

Pensioenvoorziening

Medewerkers van de gemeente zijn bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) verzekerd van een goede pensioenvoorziening.

Zorgverzekering

Er zijn collectieve contracten afgesloten met zorgverzekeraars: CZ , IZA en Menzis. Je krijgt hier korting op de premie. Bij een aanvullende verzekering krijg je ook een bijdrage van de gemeente. Je bent niet verplicht 1 van deze 3 verzekeraars te kiezen.

Reiskostenvergoeding

Kom je met het openbaar vervoer of de fiets naar het werk? Dan vergoeden wij een deel van de kosten. Voor de afstand tussen de 4 en de 60 kilometer krijg je een vergoeding. Alles wat daarbuiten ligt vergoeden we niet.

Kom je met de auto? Dan krijg je alleen in de volgende 2 gevallen een vergoeding:

  • een lichamelijke beperking, waardoor je niet anders kunt
  • werk waarvoor je een auto nodig hebt

Balans werk en privé

We vinden een goede balans tussen werk en privé belangrijk voor onze medewerkers. Daarom heb je in veel functies de mogelijkheid om op verschillende locaties en bijvoorbeeld thuis te werken.

Persoonlijke ontwikkeling

We bieden veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en diverse cursussen en trainingen.